Privacy Policy

Privacy policy

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper uitdrukkelijk de toestemming aan de Verkoper voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van de Verkoper, o.m. voor de administratie van zijn klantenbestand.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de koper.

 

De koper die van dit recht wenst gebruik te maken, kan zich richten tot:

 

Reyskens Slaapcomfort,
Steenweg 100,
3621 Lanaken

 

met duidelijke vermelding van zijn/haar gegevens.